ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Την Παρασκευή 13/12/19 θα πραγματοποιηθούν δύο μαθήματα (3-6 και 6-9)  μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα. Αυτές θα είναι οι τελευταίες παρακολουθήσεις πριν την εξέταση του μαθήματος και στο πλαίσιο τους θα παρουσιαστούν  παραδείγματα και σχετικές εργασίες.

Η διδάσκουσα