ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

(ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)

 

Οι εξετάσεις για τα Γερμανικά 1 Αρχαρίων θα πραγματοποιηθούν Παρασκευή 10/1/2020, ώρα 11.10 στην αίθ. H2(κτίριο Δελμούζου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων), για τα Γερμανικά 3 Μεσαίου Επιπέδου Παρασκευή 10/1/2020, ώρα 12.45 στην αίθ. H2(κτίριο Δελμούζου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων) και για τα Γερμανικά 1 και 3 Προχωρημένων (Γενικών Ακαδημαϊκών Σκοπών) Παρασκευή 10/1/2020, ώρα 12.00 στην αίθ. H2(κτίριο Δελμούζου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων).

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  Η ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ :

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 1 (ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ) THEMEN AKTUELL 1 KURSBUCH  Λεξιλόγιο : Κεφάλαια 1,2,3,4  /Γραμματική: Ρήματα σε χρόνο Ενεστώτα, Χωριζόμενα και μη χωριζόμενα Ρήματα, Βοηθητικά Ρήματα, Modalverben, Αριθμοί, Κτητικές Αντωνυμίες, Προθέσεις, Ώρα, Ερωτηματικές Αντωνυμίες, Ερωτηματικά Επιρρήματα

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 3 (ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) THEMEN AKTUELL 2 KURSBUCH Λεξιλόγιο: Κεφάλαια 1,2,3,4 / Γραμματική (Grammatik): Παθητική Φωνή (Ενεστώτα, Παρατατικού, Παρακειμένου, με Modalverb), Υποθετικός Λόγος (Konjunktiv II), Καταλήξεις επιθέτων (θετικού, συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού) με οριστικό, με αόριστο και χωρίς άρθρο, Παρατατικός των Modalverben, Αυτοπαθή ρήματα με προθέσεις + Αιτιατική ή + Δοτική (Reflexive Verben mit Präpositionalergänzung + Akkusativ oder +Dativ[σ. 147-149 από Themen 2 aktuell Kursbuch]), Δευτερεύουσες προτάσεις(z.B. wenn,weil,obwohl, dass)

 

Όσοι ανήκουν στο επίπεδο των Προχωρημένων ( 1 και 3) θα εξεταστούν σε κείμενα που έχουν διδαχθεί πάνω στη ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ της ειδικότητάς τους. Εάν δεν έχουν πάρει ακόμα την ύλη παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη καθηγήτρια τηλ. 2310832817, 6981670861, vpalasak@uth.gr  

 

Β. Παλασάκη