Ύλη του μαθήματος «Η εκπαιδευτική διαχείριση της προκλητικής συμπεριφοράς μαθητών με αναπηρία»

Εξεταζόμενη ύλη στο μάθημα «Η εκπαιδευτική διαχείριση της προκλητικής συμπεριφοράς μαθητών με αναπηρία»: Ως ύλη για τις εξετάσεις του μαθήματος ορίζεται το υλικό που υπάρχει αναρτημένο στο eclass (παρουσιάσεις - Διάλεξη 1 έως Διάλεξη 10)

Η διδάσκουσα
Δημητριάδου Ιωάννα