ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛ ΕΚΠ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι (Υποχρ / 3ου εξάμ) & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛ ΕΚΠ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ (Επιλεγ / 5ου εξάμ)

 

 

 

     Πρόσθετο διδακτικό υλικό για τα μαθήματα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι’ (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου) και ‘ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ’ (επιλεγόμενο 5ου εξαμήνου) καθώς επίσης ενημέρωση σχετικά με την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων αυτών έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα eClass.