Μάθημα: Οικογένεια και συστημική οπτική: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην κλινική ψυχολογία_Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Στο επισυναπτόμενο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληφορορίες σχετικά με την αξιολόγησή σας στο μάθημα.

Καλή επιτυχία

 

Ε. Τσέλιου

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
ptpe_apmetsysfam_evaluation_info_w2019.pdf15.3 KB