ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5%

Παρακαλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή με την κατηγορία 5%, να προσκομίσουν εκτυπωμένη την αίτηση μετεγγραφής τους και τα αναγραφόμενα σε αυτή δικαιολογητικά για έλεγχο, από τις 22/1/2020 έως τις 24/1/2020 και ώρες 11:00-13:00, στη Γραμματεία του ΠΤΠΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι, μετά τον επιτυχή έλεγχο των δικαιολογητικών, θα πάρουν οδηγίες ώστε να ακολουθήσει η εγγραφή τους στο Τμήμα.