Σχετικά με τις εξετάσεις του μαθήματος "Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος Ι"

Για τις εξετάσεις του μαθήματος "Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος Ι" δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο e-class του μαθήματος ή στο μέηλ σας.