ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ   

    ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II: Παρασκευή, ώρα 11.00 αίθουσα Η2(κτίριο Δελμούζου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων).

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙV: Παρασκευή, ώρα 13.15 αίθουσα Η2(κτίριο Δελμούζου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων).

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ώρα 15.30, αίθουσα Η2(κτίριο Δελμούζου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων).

 

 

Β. Παλασάκη

Τηλ. 6981670861

 

Email: vpalasak [at] uth [dot] gr (vpalasak@uth.gr)