ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ"

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τους/τις φοιτητές/τριες που δήλωσαν στο χειμερινό εξάμηνο το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Παρακαλούνται οι πτωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες που δήλωσαν στο χειμερινό εξάμηνο το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, να στείλουν εκ ΝΕΟΥ την εργασία τους για τη ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, στη διδάσκουσα, καθώς λόγω σφάλματος χάθηκαν τα αρχεία. Αυτό είναι απαραίτητο τόσο για όσους/όσες πέρασαν το μάθημα όσο και για όσους θα το ξαναδώσουν.

Η διδάσκουσα

Τ. ΤΣΙΛΙΜΕΝΗ

tsilimeni [at] uth [dot] gr (tsilimeni [at] uth [dot] gr)