Λειτουργία Γραμματείας

Η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής: δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι" λειτουργεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική  διεύθυνση : pms [dot] ptpe [at] ece [dot] uth [dot] gr

ή να τηλεφωνούν στο 24210-74861,  από Δευτέρα – Παρασκευή 11:00-13:00.