«Στατιστική και εκπαιδευτικές εφαρμογές» – Εξετάσεις

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν με προφορική και γραπτή παρουσίαση εργασίας.

Για την προφορική παρουσίαση (χρόνος παρουσίασης: 5 λεπτά) θα χρησιμοποιηθεί το MS Teams (τεχνική-τεχνολογία Β στο έγγραφο του Πρυτανικού Συμβουλίου, https://www.uth.gr/sites/default/files/news/2020/20200603_egkrisi_exetaseis.pdf).

Η γραπτή παρουσίαση θα γίνει σε αρχείο Word, το οποίο θα αποσταλεί με e-mail στον διδάσκοντα έως τις 23:59 την ημέρα της εξέτασης.

Καλή επιτυχία!

Ο διδάσκων