ΕΠΕΙΓΟΝ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε. ΣΗΦΑΚΗ

Παρακαλώ όλες/οι οι φοιτήτριες/ές που έχουν δηλώσει τα μαθήματά μου, και δεν έχουν εγγραφεί στις αντίστοιχες e-class να το κάνουν πάραυτα. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι για τις ανάγκες των εξετάσεων, θα σβήσω από τις e-class τα ονόματα όσων δεν έχουν δηλώσει το μάθημα και δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του εξαμήνου.

Να είστε καλά,

Ευγενία Σηφάκη