Εξέταση του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Για να έχετε πρόσβαση στις σημειώσεις και να συμμετέχετε στην εξέταση του μαθήματος θα πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή στο eclass του μαθήματος. Για αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης του μαθήματος δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο eclass.

Η διδάσκουσα