Ανακοίνωση για τις εξετάσεις των μαθημάτων του κ. ΑΘ. ΛΑΪΝΑ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν επιλέξει / δηλώσει τα ακόλουθα μαθήματα για το τρέχον εαρινό εξάμηνο

 

Οργάνωση Ελλ Εκπ Συστήματος  Ι (υποχρεωτικό 4ου εξαμ)


Οργάνωση Ελλ Εκπ Συστήματος  ΙΙ (επιλεγόμενο  5ου εξαμ)

Διοίκηση Εκπ & Εκπ Πολιτική (επιλεγόμενο 6ου εξαμ)

 

 και σκοπεύουν / προτίθενται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μηνός Ιουλίου να εγγραφούν στο σύστημα eClass, εάν δεν το έχουν ήδη κάνει.

 

Επισημαίνεται ότι στο εξής οποιαδήποτε επικοινωνία και ενημέρωση για τις εξετάσεις θα γίνεται αποκλειστικά δια μέσου του συστήματος eClass

 

Αθανάσιος Λαΐνας

Αναπλ. Καθηγητής