ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ"

Επείγουσα Ανακοίνωση για το Μαθηματική Σκέψη, Μαθησιακές Τεχνολογίες και Παιδική Ηλικία

Σε συνέχεια της ενημέρωσης σας για τον τρόπο εξέτασης στον κεντρικό προγραμματισμό του Τμήματος, η εξέταση του μαθήματος για τα άτομα που το έχουν δηλώσει θα γίνει με γραπτή εργασία στο σύστημα eclass αύριο μεταξύ 12.00 και 14.00. 

Τα θέματα θα δοθούν μέσω του eclass στις 12.00 ακριβώς και οι φοιτήτριες θα έχουν 2 ώρες για να στείλουν τα κείμενά τους μέσω της πλατφόρμας του eclass. Αν κάποια δεν μπορεί να στείλει το κείμενο με τις απαντήσεις σε ηλεκτρονική μορφή, τότε θα πρέπει να γράψει χειρόγραφα και στη συνέχεια να σαρώσει/φωτογραφήσει το γραπτό και να το αποστείλει μέσω e-mail στο chronaki [at] uth [dot] gr στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα της εξέτασης. Σε διαφορετική περίπτωση το γραπτό δεν θα βαθμολογηθεί.

Παρακαλώ όλες τις φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα, και δεν έχουν εγγραφεί στο e-class να το κάνουν άμεσα. Για τις ανάγκες των εξετάσεων, έχουν διαγραφεί από το e-class τα ονόματα όσων δεν έχουν δηλώσει το μάθημα και δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του εξαμήνου.

Με εκτίμηση
Άννα Χρονάκη