Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του μαθήματος ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η εξέταση του μαθήματος Θέματα Ανάπτυξης του Παιδιού θα γίνει μέσω του ΜS TEAMS, για το λόγο αυτό όσοι φοιτητές και φοιτήτριες επιθυμούν να εξετασθούν θα πρέπει να φροντίσουν  έγκαιρα (τουλάχιστον μια ημέρα πριν) να διασφαλίσουν ότι μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική «αίθουσα» του μαθήματος με τον κωδικό που υπάρχει στο μάθημα στην ηλεκτρονική γραμματεία. Διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν μέσω του e-class του μαθήματος

Η διδάσκουσα

Φ. Μπονώτη