Εξέταση σε "Εκπαιδευτική Ψυχολογία" και "Θέματα Σχολικής Ψυχολογίας"

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που θα εξεταστούν στα μαθήματα αυτά παρακαλούνται να δουν πρόσφατη ανακοίνωση στο eclass των μαθημάτων.

Η διδάσκουσα

Ε. Δερμιτζάκη