Διευκρίνιση σχετικά με την εξέταση της Αγγλικής Γλώσσας

H εξέταση της Αγγλικής θα περιλαμβάνει ένα αυθεντικό κείμενο και ερωτήσεις κατανόησης, αλλά και ερωτήσεις που θα ζητούν μία μικρή σε έκταση ανάπτυξη ενός θέματος, ως ανταπόκριση στις ιδέες που εκφράζει ο συγγραφέας του κειμένου. Ωστόσο, δεν δεσμευόμαστε επ' ουδενί να περιοριστούμε σε συγκεκριμένο τύπο ασκήσεων. Οι οδηγίες της εξέτασης, οι ερωτήσεις πάνω στο κείμενο και οι απαντήσεις των υποψηφίων θα είναι όλες στα αγγλικά. Δεν θα γίνει δεκτή καμία διευκρινιστική ερώτηση, καθώς όλες οι διευκρινήσεις που χρειάζονται θα δοθούν γραπτά μαζί με το θέμα. Αλλά και οι διευκρινήσεις θα είναι γραμμένες σε απλά αγγλικά.