Λογοτεχνία, λόγος και ιδεολογία: για την εξέταση του μαθήματος

Παρακαλώ όσες και όσοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στην γραπτή, εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος Λογοτεχνία, λόγος και ιδεολογία να εγγραφούν στο μάθημα στο e-class. Εκεί θα βρουν και την ανακοίνωση με τον κωδικό πρόσβασης στην τηλε-αίθουσα του μαθήματος στο msteams, αν και οι κωδικοί των μαθημάτων βρίσκονται και στην ηλεκτρονική γραμματεία. Η εξέταση θα γίνει μέσω της εφαρμογής "Εργασίες" στο e-class, όμως παράλληλα θα υπάρξει και τηλεδιάσκεψη. Η τηλεδιάσκεψη θα αρχίσει δέκα λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης.

Η διδάσκουσα του μαθήματος