Επιλογή υποψηφίων της πρόσκλησης για πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ.407/80 για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της 1ης/16-9-2020 Συνέλευσης του Π.Τ.Π.Ε. η συμβασιούχοςι διδάσκουσα που επιλέγεται είναι η εξής:

Α. Εισαγωγή στις βασικές αρχές του χορού

Β. Κινητική και δημιουργική έκφραση στην προσχολική εκπαίδευση: θεωρία και πράξη

   Ελένη Τσομπανάκη