Μάθημα: Εφαρμογές της κριτικής παιδαγωγικής στην εκπαιδευτική πράξη (5ο εξάμηνο)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό του επιλεγόμενου μαθήματος «Εφαρμογές της κριτικής παιδαγωγικής στην εκπαιδευτική πράξη» (5ο εξάμηνο), οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν να γράφονται στην πλατφόρμα e-Class του μαθήματος (https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_138/) μέχρι και τη Δευτέρα 10/10/2022. Μετά την καθορισμένη ημερομηνία, το μάθημα δεν θα δέχεται άλλες εγγραφές στο e-class.

Λόγω των ομαδικών εργασιών που ήδη ξεκίνησαν να αναπτύσσονται στο μάθημα, οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαλέξεις. Όσες/οι φοιτήτριες/τές δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, δεν θα πρέπει να το δηλώνουν κατά τη διαδικασία των ηλεκτρονικών δηλώσεων.

Για ό,τι νεότερο όσον αφορά στο μάθημα, θα εκδίδονται ανακοινώσεις στην πλατφόρμα e-class του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Αναστάσιος Σιάτρας