Έναρξη του μαθήματος "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" του 1ου έτους

Προς τις/τους πρωτοετείς φοιτήτριες/τές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 1ου έτους.

Το μάθημα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 1ου έτους θα ξεκινήσει την Τετάρτη 14/10/2020 στις 15.00 μ.μ. Το μάθημα θα γίνει διαδικτυακά μέσω του MS TEAMS και η τάξη του μαθήματος είναι η 201_ΠΠΣ02.ΘΠ0502_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.  Τον κωδικό της ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος θα τον βρείτε στο e-class του μαθήματος (https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_180/).

Στο e-class του μαθήματος, στο οποίο θα πρέπει να κάνετε εγγραφή, θα βρείτε και άλλες πληροφορίες για το μάθημα.

Η διδάσκουσα

Ίριδα Τσεβρένη