ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ"

Το μάθημα του 1ου εξαμήνου "Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου, την Πέμπτη, 15/10/20, δεν θα πραγματοποιηθεί ώρα 12.00-15.00, αλλά 13.00-16.00.

Η διδάσκουσα

Κατερίνα Μιχαλοπούλου