ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ"

Το μάθημα "Αναλυτικό Πρόγραμμα και οργάνωση μαθησιακών εμπειριών" του 5ου εξαμήνου θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους/τις φοιτητές/τριες.

Η διδάσκουσα

Κατερίνα Μιχαλοπούλου