ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ενημερώνουμε τους τεταρτοετείς φοιτητές ότι προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση στα νηπιαγωγεία στο 8ο εξάμηνο (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ), θα πρέπει να έχουν περάσει το μάθημα ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του 2ου έτους και το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του 7ου εξαμήνου. Δεν υπάρχουν άλλα προαπαιτούμενα.