ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Για να παρακολουθήσετε την ζωντανή αναμετάδοση της τελετής ορκωμοσίας στις 19/10/20202, ανοίξετε το λινκ   http://live.uth.gr  και συνδεθείτε στο κανάλι 4.