Ενημέρωση για το μάθημα Θεατροπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Προσχολική Εκπαίδευση

Το μάθημα "Θεατροπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Προσχολική Εκπαίδευση" την Τετάρτη 21-10-20 εκτάκτως, λόγω κωλύματος της διδάσκουσας, δεν θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης αλλά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. 
Τα στοιχεία της σύνδεσης στην πλατφόρμα είναι διαθέσιμα στο eclass του μαθήματος.
Σημειώνεται ότι και για τα δύο τμήματα η ώρα έναρξης του μαθήματος είναι στις 15.00
Η διδάσκουσα