ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

 

Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές/τριες

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας υποδεχτούμε δια ζώσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά, δυστυχώς, οι τρέχουσες συνθήκες και οι επιδημιολογικές εξελίξεις μας οδηγούν στην απόφαση να υιοθετήσουμε μόνο τη μορφή της εξ αποστάσεως υποδοχής.

Σας ενημερώνουμε λοιπόν, ότι η Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθεί μόνο διαδικτυακά, την Τρίτη 3-11-2020. Η ώρα και ο τρόπος σύνδεσης θα ανακοινωθούν σύντομα.