Ανακοίνωση για το μάθημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα "Θέματα Ανάπτυξης του Παιδιού" και δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στο e-class του μαθήματος, να φροντίσουν έγκαιρα για την εγγραφή τους σε αυτό, ώστε να ενημερωθούν για τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος.

Επισημαίνεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία δήλωσης θέματος και ομάδας εργασίας ορίζεται η Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και πέραν αυτής δεν θα δοθεί καμιά δυνατότητα ανάληψης εργασίας

Η διδάσκουσα

Φωτεινή Μπονώτη

ü