Επιστηµονική ηµερίδα «Ενδυνάµωση της Μάθησης και της Ανάπτυξης των Παιδιών: η Συμβολή της Ψυχολογίας»

Τύπος Εκδήλωσης: 
Ημερίδα

Επιστηµονική ηµερίδα «Ενδυνάµωση της µάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών: η συμβολή της ψυχολογίας», Εργαστήριο Ψυχολογίας ΠΤΠΕ.