Σεμινάριο Προετοιμασίας Π.Α. - Εγγραφή στο e-class (Επείγον)

Όσες/οι φοιτήτριες/ές έχουν δηλώσει στη Γραμματεία το μάθημα "Σεμινάριο Προετοιμασίας Πρακτικής Άσκησης" και δεν έχουν κάνει εγγραφή στο e-class του μαθήματος, να το κάνουν έως την Πέμπτη, 29/10 στις 14:00. Σε διαφορετική περίπτωση, το όνομά τους δεν θα συμπεριλαμβάνεται στις λίστες για την υλοποίηση της Π.Α. σε νηπιαγωγεία.

Δε θα δοθεί καμιά παράταση στην εγγραφή των φοιτητριών/τών στο e-class.

Εκ μέρους της Διδακτικής Ομάδας