Διαδικτυακή Επιστημονική Συνάντηση «Παρεμβάσεις της Ψυχολογίας στο σχολείο και στην κοινωνία σε δύσκολους καιρούς»

Τύπος Εκδήλωσης: 
Ημερίδα

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (Ψ.Ε.Β.Ε.) διοργανώνουν ανοικτή διαδικτυακή Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: "Παρεμβάσεις της Ψυχολογίας στο σχολείο και στην κοινωνία σε δύσκολους καιρούς". Κατά την επιστημονική συνάντηση, θα παρουσιαστούν σύγχρονα παραδείγματα παρεμβάσεων της επιστήμης της Ψυχολογίας στην σχολική και στην ευρύτερη κοινότητα με στόχους την ενδυνάμωση των ατόμων, τη διευκόλυνση της προσαρμογής (π.χ., τον περιορισμό των ψυχολογικών επιπτώσεων της πρόσφατης πανδημίας σε ενήλικες) και την πρόληψη δυσκολιών, αφενός, σε μαθητές/τριες, αφετέρου, σε κοινωνικές-επαγγελματικές ομάδες ενηλίκων.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020, 18:00 μ.μ.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες συμμετοχής στην εκδήλωση:  http://live.uth.gr