ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡAΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Λόγω της έκτακτης υγειονομικής κατάστασης και των πρόσφατων εξελίξεων, η επιτόπια παρατήρηση την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 δεν θα πραγματοποιηθεί. Για τη συνέχεια αναμένονται νέες ανακοινώσεις.

 

Εκ μέρους της Ομάδας Πρακτικής Άσκησης,

Η διδάσκουσα

Α. Μαβίδου