ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων και των πρόσφατων εξελίξεων, το μάθημα πλέον θα διεξάγεται διαδικτυακά και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η Διδάσκουσα,
Π. Μανώλη