Ακαδημαϊκός/ή Σύμβουλος

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής περιόδου, για κάθε πρωτοετή φοιτητή/τρια ορίζεται Ακαδημαϊκός/ή Σύμβουλος κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της. Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι είναι μέλη του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος και παρέχουν βοήθεια, καθοδήγηση και συμβουλές στους/στις φοιτητές/τριες σχετικά με την επιλογή των μαθημάτων τους και τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.