Ακαδημαϊκός/ή Σύμβουλος

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής περιόδου, για κάθε πρωτοετή φοιτητή/τρια ορίζεται Ακαδημαϊκός/ή Σύμβουλος κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της. Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι είναι μέλη του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος και παρέχουν βοήθεια, καθοδήγηση και συμβουλές στους/στις φοιτητές/τριες σχετικά με την επιλογή των μαθημάτων τους και τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Εκτός από τον/την ακαδ. σύμβουλο του τμήματος για κάθε φοιτητή, το ΠΤΠΕ έχει ορίσει και Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, που συμμετέχει στο Γραφείο Διασύνδεσης  και σε περίπτωση που ζητηθεί η συνδρομή του,  προσφέρει κάθε διαθέσιμο μέσο ενίσχυσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες καθώς και  στους/στις αποφοίτους μας για προβληματισμούς, απορίες ή πληροφόρηση για τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ή σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησής τους.

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Τμήματος

κ. Ελένη Μότσιου (emotsiou_at_uth.gr)