Αντιμετώπιση Εκφοβισμού - Παρενόχλησης

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης, καθώς καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, θυματοποίησης, εκφοβισμού ή σεξουαλικής παρενόχλησης δεν είναι ανεκτή από το Ίδρυμα.

Σκοπός της πολιτικής του ΠΘ για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο η παρενόχληση και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση και όπου όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα έχουν τη βεβαιότητα ότι το πρόβλημά τους θα αντιμετωπιστεί με διακριτικότητα και υπευθυνότητα από το ίδρυμα.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα ή περιστατικά που σχετίζονται με διακρίσεις, εκφοβισμό, παρενόχληση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αρνητικής συμπεριφοράς, παρακαλούμε στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση resp [at] uth [dot] gr ή καλέστε άμεσα στη γραμμή 2421074024 καθημερινά από 9.00-15.00 (εργάσιμες μέρες).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ιδρύματος  (https://www.uth.gr/zoi/ypostririxi/parenohlisi-ekfobismos).