Ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών α/θμιας εκπ/σης (εξομοίωση νηπιαγωγών)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Βασίλειος Αναγνωστόπουλος
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2000
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2005

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα εξομοίωσης για εκπαιδευτικούς κατόχους πτυχίου Σχολών Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης, με βάση το ευρύτερο πλαίσιο του ΠΔ 130/90. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 15, είναι δε δυνατό να επαναληφθεί η λειτουργία του και τις επόμενες ακαδημαϊκές χρονιές, μετά από αξιολόγηση της λειτουργίας του και μετά από σχετική απόφαση που λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του τμήματος πριν από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους. Η έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος υπόκειται στην έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από σχετική εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών