Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική διαδικασία του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/Γ’ ΚΠΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρονάκη Άννα
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2007
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2009

ΠΑΚΕ για ειδικότητα Μαθηματικών