ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η εξέταση των μαθημάτων Γερμανικά Ι και Γερμανικά ΙΙΙ, θα διεξαχθεί προφορικά μέσω MS TEAMS,

ΗΜΕΡΑ Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

ΩΡΑ 12.00- 14.00.

Για την εξέταση είναι απαραίτητη η δυνατότητα χρήσης κάμερας και μικροφώνου.

Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας, οι φοιτητές/ φοιτήτριες των τμημάτων, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα τηλεφωνικά (6977202755) από 11.01-16.01.2021.

Η διδάσκουσα

Λία Παπαδημητρίου