ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠ/ΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι φοιτητες/τριες επι πτυχιω που δινουν το μαθημα στις 27/1 και ώρα 11-1 παρακαλούνται να είναι συνδεδεμένοι στο MSTeams στην αίθουσα του μαθήματος Θέματα Γλωσσολογίας και ΝΕ Γλώσσας, ώστε να είναι εφικτή η επικοιινωνία με τη διδάσκουσα (κωδικοί στο eclass).