Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Π.Α.: Εγγραφή φοιτητριών/τών στο e-class

Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Π.Α. (8ο εξάμηνο)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προθεσμία εγγραφής στο e-class του μαθήματος έως 17 Φεβρουαρίου 2021

(Δεν θα δοθεί καμιά παράταση στην εγγραφή των φοιτητών/τριών στο e-class)

Οι φοιτήτριες/τές 7ου εξαμήνου και άνω, που θα παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο 2020-2021 το μάθημα «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης» θα πρέπει να εγγραφούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο e-Class του μαθήματος έως 17 Φεβρουαρίου 2021.

 

Διευκρινίζεται ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητριών/τών στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Π.Α.» (8ο εξάμηνο) είναι να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα παρακάτω δύο προ-απαιτούμενα μαθήματα: 1) «Συστηματική παρατήρησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας – Πρακτική Άσκηση» (3ο εξάμηνο), 2) «Σεμινάριο Προετοιμασίας Πρακτικής Άσκησης» (7ο εξάμηνο). Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 στα δύο προαναφερόμενα μαθήματα, θα οριστικοποιηθεί η συμμετοχή των φοιτητριών/τών στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Π.Α.» (8ο εξάμηνο).

 

Όσες ομάδες δεν αλλάξουν σύσταση, μπορούν να ενταχθούν στην ίδια Ομάδα Χρηστών του e-Class, όπως ήταν στο χειμερινό εξάμηνο. Αλλαγές στα μέλη της ομάδας φοιτητριών/τών που έχουν δημιουργηθεί στο 7ο εξάμηνο μπορούν να γίνουν μόνο κατόπιν συνεννόησης με τους/τις επόπτες/τριες. Οι φοιτήτριες/τές θα ειδοποιήσουν με e-mail στη διεύθυνση pa-ece [at] uth [dot] gr (pa-ece@uth.gr) αναφέροντας ποιο μέλος θα μπει σε ποια ομάδα. Σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στη σύσταση της ομάδας ή κάποιος/α φοιτητής/τρια είναι χωρίς ομάδα, θα πρέπει οι φοιτήτριες/τές να επικοινωνήσουν στη διεύθυνση pa-ece [at] uth [dot] gr (pa-ece@uth.gr) προκειμένου να διαμορφωθούν, με τη βοήθεια των εποτριών/τών, οι νέες ομάδες πριν αυτές δηλωθούν στο e-Class.

 

Οι φοιτήτριες/τές που συμμετείχαν στο μάθημα «Σεμινάριο Προετοιμασίας Π.Α.» (7ο εξάμηνο), αλλά δεν θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Π.Α.» (8ο εξάμηνο), να το δηλώσουν άμεσα στο e-mail του Γραφείου Π.Α.: pa-ece [at] uth [dot] gr (pa-ece@uth.gr)

 

Σε οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω e-mail όσον αφορά στην Π.Α., να γράφετε τον αριθμό της υφιστάμενης ομάδας και τα ονοματεπώνυμα και των δύο μελών της. Η αλληλογραφία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (username@uth.gr).

 

Εκ μέρους του Γραφείου Π.Α.