Ενημέρωση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. Αφορά τους φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο και πάνω. Η ενημέρωση – παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω MS-Τeams στο μάθημα της κυρίας Μιχαλοπούλου με τίτλο "201_ΠΠΣ02.ΠΑ0103_ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ" και με κωδικό μαθήματος b420u88.