ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Το μάθημα "Σπουδές φύλου και λογοτεχνία" θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στις 9:30 το πρωί, αντί για τις 15:00 που είναι προγραμματισμένο. Η αλλαγή αυτή αφορά μόνο την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου, και γίνεται για λόγους ανωτέρας βίας. Ο σύνδεσμος για να μπείτε στο μάθημα είναι https://teams.microsoft.com/l/team/19:ef87201a8c4d45d7a7fb26d4d317bcb0 [at] thread [dot] tacv2/conversations?groupId=7ae28091-653f-4e68-8ce4-c5a2a799850a&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

Η σύνδεση με τα τηλε-μαθήματα είναι πιο απλή αυτό το εξάμηνο, θα κάνετε την παραπάνω σύνδεση και κατόπιν εγώ θα σας κάνω δεκτή/ό στο μάθημα.

Η διδάσκουσα του μαθήματος, Ευγενία Σηφάκη