ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Η ανακοίνωση αφορά τους πρωτοετείς του 1ου κλιμακίου, που έχουν επιλέξει το υποχρεωτικό μάθημα του β' εξαμήνου, Εισαγωγή στη θεωρία λογοτεχνίας.

Θα συνδεθείτε με την αίθουσα της τηλεδιάσκεψης του μαθήματος μέσω του συνδέσμου

 https://teams.microsoft.com/l/team/19:719f7ca5b5c845d9ae4219d67c94178f [at] thread [dot] tacv2/conversations?groupId=9748d54b-5142-4335-b037-b5207cbab6d2&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

η διδάσκουσα του μαθήματος,

Ευγενία Σηφάκη