ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α. ΧΡΟΝΑΚΗ

 

Ανακοίνωση

Τρίτη 23 Φλεβάρη 2021

 

Τα μαθήματα 1. Μαθηματική Σκέψη, Μαθησιακές Τεχνολογίες και Παιδική Ηλικία, υποχρεωτικό του 4ου εξαμήνου, και 2. Ψηφιακά Μαθηματικά. Ενσώματη Εμπειρία και Δράση, εργαστηριακό του 8ου εξαμήνου, θα ξεκινήσουν την εβδομάδα που ξεκινά την 1η Μάρτη /για λόγους υγείας της διδάσκουσας/ και το πρώτο μάθημα θα γίνει αντίστοιχα την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Μάρτη τις ώρες που αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και να δηλώσουν αυτά τα μαθήματα να προβούν στο απαραίτητο αίτημα τους για τα συγκεκριμένα μαθήματα στο περιβάλλον του MS TEAMS και ΟΧΙ στο eclass αυτή την εβδομάδα. Τα αιτήματα θα γίνουν αποδεκτά από την διδάσκουσα.

 

Κατά την πρώτη συνάντηση που θα γίνει στο χώρο του MS TEAMS θα δοθούν όλες οι πληροφορίες για την πρόσβαση στα έγγραφα και στο υλικό των μαθημάτων στο eclass.

 

 

Η διδάσκουσα

Καθ. Α. Χρονάκη