Ανακοίνωση για το μάθημα "Θέατρο στην Εκπαίδευση: θεωρίες και μέθοδοι"

Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος «Θέατρο στην Εκπαίδευση: θεωρίες και μέθοδοι» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS Teams την Πέμπτη  25 Φεβρουαρίου 2021 στις 9.00-12.00.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε για να συνδεθείτε έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος στο eclass.

Μάρθα Κατσαρίδου