ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ" ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ

Λόγω της κατάργησης του Υποχρεωτικού μαθήματος “Εικαστική Παιδαγωγική¨ ενημερώνουμε ότι:
Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται σε εξάμηνο σπουδών μέχρι και το 8ο, θα πρέπει να αντικαταστήσουν το μάθημα “Εικαστική Παιδαγωγική” με οποιοδήποτε άλλο Υποχρεωτικό μάθημα από οποιονδήποτε τομέα.
Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο και πάνω, θα πρέπει να αντικαταστήσουν το μάθημα “Εικαστική Παιδαγωγική” με οποιοδήποτε άλλο μάθημα Επιλογής από τον ίδιο τομέα (βλ. και Μεταβατικές διατάξεις, θέση “Προπτυχιακές σπουδές”-Πρόγραμμα Σπουδών”)