ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ"

Το μάθημα "Δημιουργικότητα και Μέσα Έκφρασης" που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του σεισμού, θα αναπληρωθεί την Παρασκευή, 12 Μαρτίου, ώρα 10.00-12.00.

Η διδάσκουσα

Κατερίνα Μιχαλοπούλου