Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΠΤΠΕ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

 

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες, 

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων οι Πίνακες των επιτυχόντων και των επιλαχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος υπ’ αριθμ. 4596/24-3-2021, παραμένουν οι ίδιοι.

Ωστόσο, μετά την ανακατανομή των διαθέσιμων χρηματοδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης στα Τμήματα του Ιδρύματος, προκύπτουν επιπλέον 12 θέσεις που θα μπορέσουν να καλύψουν το σύνολο των φοιτητών στους Πίνακες των επιτυχόντων και των επιλαχόντων (στο σύνολο 67) που έκαναν Αίτηση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  και πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του  Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευση.

Επομένως, για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στους Πίνακες 1 & 2 με τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες ισχύουν οι ίδιες προθεσμίες και οι οδηγίες που δόθηκαν στην ανακοίνωση για τα «Αποτελέσματα υποψηφίων Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021». Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ:

http://pa.uth.gr/2021/03/24/2021_ptpe_apotelesmata/