Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών-Σεπτεμβρίου 2021

Την Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MsTeams, παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Π.Ε., σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
paroysiaseis_diplomatikon_9-2021.pdf558.93 KB